Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

  • Home
  • Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK NEDİR?

Özel eğitim alanında, rehberliğin amacı, bireyin, çevresini, içinde bulunduğu toplumu tanımasına, yeteneklerini en uygun bir şekilde kullanmasını ve geliştirmesini, karşılaştığı problemleri çözme ve en uygun kararları alma yeterliliği kazanmasına, toplum içinde severek yapacağı bir iş sahibi olmasını sağlamaktır.

Randevu ve daha fazlası için bizi arayın

Bizi arayarak izlenmesi gereken süreç hakkında bilgi alabilirsiniz. değerlendirme, özel eğitim, servis ve randevu tamamen ücretsiz, devlet destekli olarak sağlanmaktadır.
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

AMACI NEDİR?

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık birimi; öğrencilerin bilişsel, sosyal, bedensel ve psikolojik gelişim süreçlerini takip edip, öğrencilere destek sağlamaktadır. Öğrencilerin ihtiyaç duydukları alanlarda yaptığı çalışmalar, öğrencilerin bu süreçlerine uyum sağlamalarına da yardımcı olmaktadır.
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

ANNE BABANIN ÖNEMİ

Anne-baba eğitimi programlarında, anne-babalara, çocukları ile etkili ilişki kurma yollarını ve çocuklarının davranışlarını kontrol etmeyi öğretmede yardımcı olunur. Anne-baba-çocuk ilişkisi ve belli becerilerin kazandırılması üzerinde yoğunlaşılır. Anne-baba eğitimi programları, çocuğun okul ortamında öğrendiklerini ev ortamına ve gündelik yaşama genelleştirebilmesi, eğitim süreci içinde ev ile okul arasında davranış hedefleri yönünden paralelliğini sağlama açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca, çocuğun problemlerine ve uygun olmayan davranışlarına yönelik bilgi ve özel becerilerin öğretilmesi ile anne-babaların kaygılarının azaltılması sağlanabilir.

HEY! BİZE ENGEL OLMAYIN

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK

İŞLEVLERİ NELERDİR?

Özellikleri ve sorunları farklı olmasına karşın normal bireylere götürülen temel rehberlik hizmetleri engelli bireyler için de geçerlidir. Ancak kişisel, eğitsel ve mesleki rehberlik alanlarında yapılan değişiklikler engelli bireylerin gereksinimlerini daha iyi karşılamaktadır.
Engelli bireylere götürülecek rehberlik hizmetlerinin temel işlevleri sağda belirtilmiştir.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik hizmetlerinde başta gelen hizmetlerden biri çocuğun kendisi, çevresi, ailesi, iş ve meslek durumları hakkında bilgi toplamaktır. Tanımanın kapsamına çocuğa ve özrüne, diğer özelliklerine ve durumlarına ilişkin bilgiler ile çevre, iş ve mesleklere ilişkin bilgiler, okullar ve bu okullara girebilmeye ilişkin bilgiler de girmektedir.
Çocuğun yeni durumlara, geldiği okula, sınıfa ve ortama, çevreye alıştırılması, rehberliğin üzerinde önemle durması gereken konulardan birisidir. Yatılı okullarda alıştırma daha çok önemli olmaktadır. Çocuk için okul her şeyi ile yeni, değişik ve yabancıdır. Araçlar farklıdır. Malzeme farklıdır. Uyulacak yeme, yatma, çalışma ve genel yaşam kuralları farklıdır. Yeni ve farklı şeyler çocuğu tedirgin eder.Çocuğun ortama ve günlük yaşama uyum sağlayabilmesi için bu dönemin iyi planlanıp uygulanması gerekir.
Çocuk özel eğitimin kurumuna geldiği andan başlayarak çocuğun hangi sınıfa yerleştirilmesi ve seçimlik derslerden hangisini alması, bunlara bağlı olarak bir üst okula , sanata ve hayata yöneleceği, sanat yada okul ise hangi okul veya hangi sanata yöneltilmesi gerektiği hususunda uygun karar verilebilmesini kapsayan bir seri yöneltme söz konusudur. Yöneltmenin uygun ve geçerli olması yöneltilen çocuk ve yöneltilecek ders, okul, iş, sanat, konuların nitelik ve taleplerini çok iyi bilmeye ve bunların birbirlerine uygun düşüp düşmediklerini kestirmeye bağlıdır.

Leave a comment